Telefon: 24 2351348

Witamy na naszej stronie!

Mamy nadzieję, że ta wizyta będzie przyjemnością dla wszystkich ją odwiedzających.

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Małkowskiego przez paręnaście lat była ośmioklasową szkołą podstawową, od 1998 roku do 2017 roku funkcjonowała jako sześcioletnia szkoła podstawowa, przygotowując uczniów do kontynuowania nauki w gimnazjach. W roku szkolnym 2017/2018 powrotnie została przekształcona w 8- letnią szkołę podstawową. Od 10 listopada 1990 roku nosi imię Andrzeja Małkowskiego.

Historia szkoły     Logo szkoły     Dąb Pamięci
W sprawach pilnych proszę kontaktować się z dyrektorem szkoły telefonicznie lub sms pod numer 502 143 900
Informacje bieżące
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
26 czerwca 2020 r. to ostatni dzień roku szkolnego 2019/2020. Z uwagi na panującą pandemię, uroczystość zakończenia nauki odbyła się inaczej niż zwykle. Najpierw ze szkołą w czwartkowe popołudnie, podzieleni na małe grupy, pożegnały się dzieci z klas I – VII, a w piątek uczniowie klas VIII. W części oficjalnej oprócz dyrekcji szkoły, przedstawicieli grona pedagogicznego, uczniów i rodziców, wzięli między innymi udział, wójt gminy p. Barbara Stępniak, przewodniczący Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym p. Roman Wojciechowski oraz przewodniczący Rady Rodziców p. Norbert Finke. Najlepsi uczniowie zostali uhonorowani świadectwami z wyróżnieniem, nagrodami rzeczowymi lub pieniężnymi za wyniki w nauce, oraz godne reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych. Rodzicom wyróżnionych uczniów zostały wręczone listy gratulacyjne i podziękowania. Tego dnia z gronem pedagogicznym i uczniami pożegnała się ucząca w naszej szkole religii p. Marlena Jastrzębowska. Ósmoklasistom, świadectwa ukończenia szkoły wręczyli ich wychowawcy, p. Janusz Majchrzak i p. Urszula Pietruszewska. Absolwenci przekazali sztandar szkoły nowemu pocztowi, który tworzą: Aleksandra Żakieta, Julia Tomaszewska i Dominik Korycki. Absolwenci zostali pożegnani przez swych młodszych kolegów z siódmych klas i obdarowani pamiątkowymi fotografiami. Wszystkim Uczniom i ich Rodzicom życzymy bezpiecznych, wesołych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!
Galeria zdjęć

Egzamin ósmoklasisty
W dniach 16 - 18 czerwca 2020 r. 34. uczniów klas 8 naszej szkoły przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty, który odbywał się w niezwykłych warunkach. Ze względu na pandemię koronawirusa egzamin, zaplanowany pierwotnie na 21-23 kwietnia, został przesunięty na połowę czerwca. Uczniowie i nauczyciele mieli obowiązek zakrywania ust i nosa, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej, musieli także korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora. Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br.
Galeria zdjęć

Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim uczniom naszej szkoły w imieniu własnym oraz wszystkich wychowawców i nauczycieli życzę, by Wasze dzieciństwo było piękne i beztroskie, by trwało jak najdłużej, byście nie bali się marzyć i żyli tak, aby każdy dzień był wyjątkowy.

Marian Żuchniewicz

100-lecie urodzin św. Jana Pawła II

Karol Wojtyła - przyszły papież przyszedł na świat 18 maja 1920 r. Zarówno Sejm, jak i Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejm Republiki Litewskiej ogłosiły 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji planowano wiele przedsięwzięć upamiętniających „największego z rodu Polaków”, ich kulminacją miała być 17 maja 2020 r. Narodowa Pielgrzymka do Watykanu. Niestety, sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie udaremniła planowane uroczystości. Niestety, nie spotkamy się ani pod papieskimi oknami w Krakowie i Płocku, nie weźmiemy udziału w koncertach i konkursach, nie przygotujemy nawet rocznicowego apelu. Chcemy jednak – jako społeczność Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego – uczestniczyć w tym jubileuszu, jego zewnętrznym wyrazem a jednocześnie symbolem łączności ze wszystkimi, którym dziedzictwo św. Jana Pawła II jest drogie, są flagi – narodowa i papieska z herbem Jana Pawła II powiewające na masztach przed budynkiem szkoły w dniach 15 – 18 maja.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w okresie od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W dniach 12-13 marca Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczawinie będą prowadzić zajęcia opiekuńcze dla tych dzieci, które nie mogą pozostać pod opieką domową. Od poniedziałku, 16 marca Szkoła Podstawowa i Samorządowe Przedszkole będą zamknięte dla dzieci i uczniów.
Czytaj więcej

ŚWIĘTO 3 MAJA

3 dzień maja to ważny dzień dla wszystkich Polaków. Uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wpisana w coroczny kalendarz uroczystości naszej szkoły. W tym roku ze względu na panującą pandemię, inaczej niż zazwyczaj celebrujemy to święto. Uczniowie i nauczyciele szkoły znaleźli swój sposób na obchody tego dnia. Pani Monika Borkowska wraz z bracią harcerską i zuchową analogową szkołę przeniosła do Internetu. Szczawiński Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych w zaciszu domowym nakręcił montaż słowno – muzyczny 3 MAJA ROCZNICA WIELKICH SERC. Zapraszamy do jego obejrzenia, by znowu poczuć się częścią wielkiej narodowej wspólnoty Polaków.
Obejrzyj film