Telefon: 24 2351348

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

1. Justyna Maślankowska - zastępca przewodniczącego
2. Marzena Cichosz - sekretarz
3. Sylwia Lachowicz
4. Agnieszka Modzelewska
5. Agnieszka Wesołowska
6. Monika Cichosz
7. Małgorzata Pasterska
8. Norbert Finke - przewodniczący
9. Justyna Berlińska
10. Monika Bedyk
11. Nina Majchrzak - skarbnik
12. Wioletta Sokołowska
13. Izabela Głogulska
14. Monika Stańczak