Telefon: 24 2351348

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Tematyka i przewidywane terminy

Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, wso, statutem - wrzesień 2023 r.

Wybory do rady rodziców - wrzesień-październik 2023 r.

Przekazanie informacji o organizacji egzaminów ósmoklasisty - wrzesień 2023 r.

Śródroczne zebranie rodziców - przekazanie informacji o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów - 19 października 2023 r.

Zebranie rodziców - przekazanie informacji o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów za I półrocze - 10 stycznia 2024 r.

Zebranie rodziców - przekazanie informacji o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów, zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego - 17 kwietnia 2024 r.