Telefon: 24 2351348

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Tematyka i przewidywane terminy

Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, wso, statutem - drugi tydzień września 2022 r.

Śródroczne zebranie rodziców - przekazanie informacji o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów - październik 2022 r.

Zebranie rodziców - przekazanie informacji o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów za I półrocze - 25 stycznia 2023 r.

Zebranie rodziców - przekazanie informacji o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów, zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego - 26 kwietnia 2023 r.