Telefon: 24 2351348

ZEBRANIA I PRACA RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Zebranie organizacyjne - przedstawienie pracy szkoły w roku szkolnym, informacja o zmianach w przepisach oświatowych na rok szkolny 2022/2023- sierpień 2022 r.
Planowanie pracy szkoły, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora - 14 września 2022 r.
Uchwalenie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego - 28 września 2022 r.
Wykorzystanie zasobów "Laboratoriów Przyszłości" - październik 2022 r.
Praca z nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi - 16 listopada 2022 r.
Zebranie klasyfikacyjne - klasyfikacja śródroczna - 23 stycznia 2023 r.
Podsumowanie pracy w I półroczu i sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego - 1 lutego 2023 r.
Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania. Jak skutecznie zachęcać uczniów do aktywności na rzecz własnego rozwoju? - 1 marca 2023 r.
Założenia do arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2023/2024 - 19 kwietnia 2023 r.
Informacja o ocenach zachowania - 14 czerwca 2023 r.
Zebranie klasyfikacyjne - klasyfikacja roczna - 19 czerwca 2023 r.
Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023 - 30 sierpnia 2023 r.
Inne zebrania rady pedagogicznej - wg potrzeb