Telefon: 24 2351348

ZEBRANIA I PRACA RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Zebranie organizacyjne - przedstawienie pracy szkoły w roku szkolnym, informacja o zmianach w przepisach oświatowych na rok szkolny 2023/2024- 29 sierpnia 2023 r.
Planowanie pracy szkoły, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora - 12 września 2023 r.
Uchwalenie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego - 27 września 2023 r.
Opracowanie raportu z analizy egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2023 r. - do 30 września 2023 r.
Szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej - 15 listopada 2023 r.
Ustalenie warunków i sposobów dostosowania na egzaminie ósmoklasisty - do 30 listopada 2023 r.
Zebranie klasyfikacyjne - klasyfikacja śródroczna - 8 stycznia 2024 r.
Podsumowanie pracy w I półroczu i sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego - 31 stycznia 2024 r.
Szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej - 13 marca 2024 r.
Założenia do arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2024/2025 - 10 kwietnia 2024 r.
Zebranie klasyfikacyjne - klasyfikacja roczna i końcowa - 17 czerwca 2024 r.
Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024 - 28 sierpnia 2024 r.
Inne zebrania rady pedagogicznej - wg potrzeb