Telefon: 24 2351348

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 83. rocznica wybuchu II wojny światowej - 1 września 2022 r.
Zebrania z rodzicami - drugi tydzień września 2022 r.
Sprzątanie świata - trzeci tydzień września 2022 r.
Wybory do samorządu uczniowskiego - 22 września 2022 r.
Dzień chłopaka - 30 września 2022 r.
Ślubowanie pierwszoklasistów, Dzień Edukacji Narodowej - 13 października 2022 r.
Zebrania z rodzicami - październik 2022 r.
Wszystkich świętych - 1 listopada 2022 r.
Święto Szkoły i 104 rocznica odzyskania niepodległości - 10 listopada 2022 r.
Andrzejki szkolne - 26 listopada 2022 r.
Mikołajki szkolne - 6 grudnia 2022 r.
Jasełka szkolne i wigilia szkolna - 22 grudnia 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna - 23 grudnia 2022 r. - 1 stycznia 2023 r.
Wystawienie ocen śródrocznych - 16 stycznia 2023 r.
Zebrania z rodzicami - 25 stycznia 2023 r.
Zabawa karnawałowa - 28 stycznia 2023 r./ 11 lutego 2023 r.
Ferie zimowe - 13 lutego - 26 lutego 2023 r.
Dzień Kobiet - 8 marca 2023 r.
Pierwszy Dzień Wiosny - 21 marca 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna - 1 - 6 kwietnia 2023 r.
Zebrania z rodzicami - 26 kwietnia 2023 r.
Święto Konstytucji 3 Maja - 28 kwietnia 2023 r.
Egzamin ośmioklasisty - 23-25 maja 2023 r.
Dzień Matki - 26 maja 2023 r.
Dzień Dziecka - 1 czerwca 2023 r.
Informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych - 5 czerwca 2023 r.
Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych - 12 czerwca 2023 r.
Bal absolwentów - 17 czerwca 2023 r.
Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych i ślubowanie absolwentów - 23 czerwca 2023 r.
Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych - 28 - 31 sierpnia 2023 r.