Telefon: 24 2351348

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 84. rocznica wybuchu II wojny światowej - 4 września 2023 r.
Zebrania z rodzicami - drugi tydzień września 2023 r.
Sprzątanie świata - trzeci tydzień września 2023 r.
Wybory do samorządu uczniowskiego - 22 września 2023 r.
Dzień chłopaka - 29 września 2023 r.
Ślubowanie pierwszoklasistów, Dzień Edukacji Narodowej - 13 października 2023 r.
Zebrania z rodzicami - 18 października 2023 r.
Wszystkich świętych - 1 listopada 2023 r.
Święto Szkoły i 105 rocznica odzyskania niepodległości - 10 listopada 2023 r.
XV Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej - 17 listopada 2023 r.
Andrzejki szkolne - 2 grudnia 2023 r.
Mikołajki szkolne - 6 grudnia 2023 r.
Jasełka szkolne i wigilia szkolna - 21 grudnia 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna - 23 grudnia 2023 r. - 1 stycznia 2024 r.
Wystawienie ocen śródrocznych - 2 stycznia 2024 r.
Zebrania z rodzicami - 10 stycznia 2024 r.
Ferie zimowe - 15 stycznia - 28 lutego 2024 r.
Zabawa karnawałowa - 13 stycznia 2024 r./ 3 lutego 2024 r.
Dzień Kobiet - 8 marca 2024 r.
Pierwszy Dzień Wiosny - 21 marca 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna - 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.
Zebrania z rodzicami - 17 kwietnia 2024 r.
Święto Konstytucji 3 Maja - 26 kwietnia 2024 r.
Egzamin ośmioklasisty - 14-16 maja 2024 r.
Dzień Rodziny - 24 maja 2024 r.
Dzień Dziecka - 29 maja 2024 r.
Informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych - 3 czerwca 2024 r.
Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych - 10 czerwca 2024 r.
Bal absolwentów - 15 czerwca 2024 r.
Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych i ślubowanie absolwentów - 21 czerwca 2024 r.
Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych - 26 - 31 sierpnia 2024 r.