Telefon: 24 2351348

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Logo ZPO

Zespół Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym to struktura organizacyjna utworzona uchwałą Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym 1 września 2001 r. w celu usprawnienia zarządzania placówkami oświatowymi działającymi w Szczawinie. W jego skład wchodziły Przedszkole Samorządowe, Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Małkowskiego i Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera.
Od 1 września 2005 r. z jego struktury zostało wyłączone przedszkole. Z dniem 1 września 2017 r. ponownie włączono Samorządowe Przedszkole w Szczawinie Kościelnym do Zespołu Placówek Oświatowych. W skład Zespołu weszły: ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Szczawinie Kościelnym z klasami gimnazjalnymi (do roku 2019) i Samorządowe Przedszkole w Szczawinie Kościelnym. Od 3 września 2018 r. Zespół Placówek Oświatowych nosi imię gen. Józefa Hallera.

Wójt gminy p. Jerzy Sochacki przekazuje dyrektorowi szkoły p. Marianowi Żuchniewiczowi Uchwałę Rady Gminy nadającą ZPO w Szczawinie Kościelnym imię gen. Józefa Hallera.