Telefon: 24 2351348

NAUCZYCIELE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Dyrekcja szkoły

Marian Jerzy Żuchniewicz - dyrektor
Jacek Zygmunt Ciesielski - wicedyrektor

Rada pedagogiczna

Religia - Tomasz Czura, Beata Malesa, ks. Jarosław Kłosowski
Język polski - Marian Jerzy Żuchniewicz, Urszula Ciechomska, Monika Balcerzak, Anna Budzyńska
Język angielski - Monika Borkowska, Marta Zawora
Język niemiecki - Tomasz Krawczyński, Gabriela Warzycka
Historia - Magdalena Porwolik
Matematyka - Helena Grabarczyk, Marta Jakubowska
Fizyka - Helena Grabarczyk
Chemia - Małgorzata Rędzikowska
Biologia - Anna Mróz
Geografia - Marzenna Mroczkowska
Przyroda - Anna Mróz
Informatyka - Małgorzata Rędzikowska, Zofia Różycka
Plastyka - Urszula Pietruszewska
Muzyka - Jacek Zygmunt Ciesielski
Technika - Marianna Jędrzejewska, Helena Grabarczyk
Wychowanie fizyczne - Piotr Gunerka, Urszula Pietruszewska, Magdalena Dutkiewicz-Petz
Wiedza o społeczeństwie - Anna Budzyńska
Wychowanie do życia w rodzinie - Anna Mróz
Edukacja dla bezpieczeństwa - Marzena Krasnodębska
Edukacja wczesnoszkolna - Magdalena Dutkiewicz-Petz, Elżbieta Kowalska, Dorota Strzałkowska, Justyna Maślankowska, Aleksandra Surmak, Agata Stańczak
Zajęcia z wychowawcą - Urszula Ciechomska, Anna Budzyńska, Monika Balcerzak, Helena Grabarczyk, Magdalena Porwolik, Monika Borkowska, Anna Mróz, Marta Zawora, Marta Jakubowska
Biblioteka - Anna Rymarkiewicz
Pedagog szkolny - Grażyna Szewczyk
Psycholog szkolny - Tomasz Czura
Kierownik świetlicy szkolnej - Bożena Jeziorska