Telefon:24 2351348

1999 - 2019

Gimnazjum jako typ szkoły zostało przywrócone polskiemu systemowi oświatowemu dzięki reformie z 1998 r. Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym rozpoczęło działanie we wrześniu 1999 r. 26 marca 2002 r. Rada Gminy w Szczawinie Kościelnym na wniosek rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i rady rodziców podjęła uchwałę o nadaniu Gimnazjum w Szczawinie imienia gen. Józefa Hallera. W ciągu dwudziestu lat istnienia szkoła wykształciła 1127 Absolwentów pod opieką 30 nauczycieli. Absolwenci szkoły z powodzeniem kontynuuowali naukę w liceach i technikach Gąbina, Gostynina, Kutna czy Płocka – należeli tam do grupy najlepszych uczniów, wyróżniających się nie tylko wynikami w nauce, lecz również postawą i udziałem w życiu szkół.

Kartki z kroniki - inscenizacje baśni

Za siedmioma górami - 26 IV 2008 r.

Zaczarowana królewna - maj 2009 r.

Szklana Góra - 7 V 2011 r.

Popieluch - 19 V 2012 r.

Śnieżynka i Różyczka - 18 V 2013 r.

Przez ogień i wodę - 17 V 2014 r.

Zaczarowane Echo - 16 V 2015 r.

Król Bul - 14 V 2016 r.

Królewska obietnica - 13 V 2017 r.

Baśń o zaklętym kaczorze - 19 VI 2019 r.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w 15. rocznicę nadania Gimnazjum imienia gen. Józefa Hallera - 13 maja 2017 r.

SILVA RERUM

Ceremoniał szkolny - to już historia

Hymn gimnazjum

Hymnem gimnazjum były trzy zwrotki wiersza Jana Lechonia:

Jedna jest Polska, jak Bóg jeden w niebie
Wszystkie me siły jej składam w ofierze.
Na całe życie, które wziąłem z Ciebie,
Cały do Ciebie, Ojczyzno, należę.

Twych wielkich mężów przykład doskonały,
Twych bohaterów wielbię święte kości,
Wierzę w Twa przyszłość pełną wielkiej chwały,
Potęgi, dobra i sprawiedliwości.

Z narodem polskim na zawsze związany,
O każdej chwili to samo z nim czuję.
Do wspólnej wielkiej przyszłości wezwany,
Wszystkim Polakom braterstwo ślubuję.
Muzyka – Wojciech Kowalczyk.

Rota ślubowania pierwszoklasisty

Podejmując naukę w Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera w Szczawinie uroczyście ślubujemy, że będziemy odpowiedzialnie i rzetelnie zdobywać wiedzę, by lepiej rozumieć rzeczywistość, ludzi i siebie. Obiecujemy pracować nad swoją osobowoscią, rozwijać zdolności i zainteresowania, by znaleźć dla siebie miejsce w świecie. Podejmiemy współpracę, szanując się wzajemnie, by drogę do wielkich celów życiowych przebyć, kierując się ważnymi wartościami.Dołożymy starań, by nasze gimnazjum było wspólnotą bliską uczniom i nauczycielom i nauczyło nas służyć naszej Ojczyźnie - Rzeczypospolitej Polskiej.

Rota ślubowania absolwenta

Ja, absolwent Gimnazjum im. gen. J. Hallera w Szczawinie Kościelnym przyrzekam uroczyście, że zdobytą wiedzę, młodzieńczy zapał i entuzjazm będę wykorzystywać do realizacji pragnień na miarę naszych czasów. Będę starać się postępować zgodnie z zasadami humanizmu i braterstwa, doskonalić swoją osobowość i umiejętność życia w społeczeństwie. Przyrzekam, że swoją postawą i zachowaniem nie przyniosę ujmy szkole, którą dziś opuszczam. Będę starać się zawsze dawać przykład działania dla dobra naszej Ojczyzny zgodnie z dewizą: Dobro Rzeczypospolitej - najwyższym celem.