Telefon: 24 2351348

CEREMONIAŁ SZKOLNY

Szkoła posiada swój ceremoniał: sztandar, hymn - pieśń "Święta miłości..." oraz przyjętą treść ślubowania pierwszoklasistów i absolwentów. Sztandar Szkoły: awers sztandaru w kolorze białym przedstawia stylizowany profil Andrzeja Małkowskiego w kapeluszu skautowym oraz napis „Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Małkowskiego”; rewers sztandaru w kolorze amarantowym przedstawia godło państwowe oraz wyhaftowany pierwszy wers Hymnu i datę 1996. Hymnem szkoły jest pieśń „Święta miłości” ze słowami Władysława Bełzy, melodia tradycyjna:

Święta miłości kochanej Ojczyzny!
Oto w twą służbę wchodzi hufiec nasz!
Od lat najmłodszych do późnej siwizny
Pragniem przy tobie czujną trzymać straż!

Refren: Równajmy krok, wytężmy wzrok,
Czy się gdzie podstęp nie kryje.
Uderzmy w ton silny jak dzwon:
Polska niech żyje, niech żyje!

Pragniemy spajać nadziei ogniwa,
Że nam zwycięstwo da nabyty hart,
Że i ty z nami żyć będziesz szczęśliwa
I każdy syn twój będzie ciebie wart.


Na uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego składają się poniższe elementy:
- wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego,
- wystąpienia oficjalne,
- podczas zakończenia roku wręczenie nagród, świadectw i wyróżnień,
- przekazanie sztandaru,
- ślubowanie absolwentów według roty:

My, absolwenci Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym, uroczyście ślubujemy wobec swoich nauczycieli, rodziców i młodszych kolegów, że swoim postępowaniem nie splamimy dobrego imienia naszej szkoły. Wiedzę zdobytą w tej szkole będziemy pogłębiać, by w przyszłości służyć naszej ojczyźnie, Rzeczypospolitej Polskiej.

- odśpiewanie hymnu szkoły i wyprowadzenie sztandaru,
- program artystyczny,
- złożenie kwiatów pod tablicą patrona szkoły.
Świadectwa z wyróżnieniem i świadectwa ukończenia szkoły wręczane są przez dyrektora szkoły na uroczystości ogólnej, pozostałe podczas spotkań z wychowawcami. Nagrody i wyróżnienia wręczane są przez wychowawców lub przedstawicieli władz.

Ślubowanie pierwszoklasistów odbywa się w ramach obchodów DEN i ma następujący przebieg:
- wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego,
- wystąpienia oficjalne,
- akt ślubowania według roty:

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, Będę uczyć się w szkole jak kochać ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolegą, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

- wpis do kroniki,
- program artystyczny w wykonaniu uczniów klas pierwszych,
- wręczenie upominków pierwszoklasistom,
- odśpiewanie hymnu szkoły i wyprowadzenie sztandaru,
- złożenie kwiatów przed tablicą patrona,
- posadzenie drzewek.

Rocznica nadania imienia szkole - 10 listopada - jest obchodzona jako Święto Szkoły.

Na Święto Szkoły składają się:
- konkurs piosenki patriotycznej,
- oficjalna akademia,
- zabawa przy muzyce dla dzieci i młodzieży.