Telefon: 24 2351348

KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ 2015-2021

Przegląd wydarzeń 2021-2022

Wychowanie do wartości - patriotyzm

Patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej Ojczyźnie. Nasza biblioteka zgodnie z zadaniami stawianymi przed szkołą wprowadza uczniów w świat wartości oraz wzmacnia poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.
    Czytaj więcej

Czytelnicze poranki w bibliotece

Zadaniem każdej szkoły podstawowej jest wprowadzanie uczniów w świat literatury, umacnianie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażanie w kompetencje potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury
    Czytaj więcej

Nasi kochani seniorzy

W bibliotece pamiętamy też o Dniu Babci i Dniu Dziadka! Oprócz okolicznościowych gazetek i plakatów proponujemy naszym czytelnikom książki, których bohaterowie są seniorami rodów

    Czytaj więcej

Święta Bożego Narodzenia wśród książek

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy czas w naszej polskiej obrzędowości… Biblioteka szkolna od wielu lat stara się wzmacniać w uczniach poczucie tożsamości narodowej w odniesieniu do kultury europejskiej oraz światowej.
    Czytaj więcej

Papież Jan Paweł II – święty naszych czasów

15 października 2021 roku w bibliotece szkolnej odbył się finał konkursu „Papież Jan Paweł II – święty naszych czasów” adresowany do uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych.
Obejrzyj prezentację

    Czytaj więcej

Nowi błogosławieni

W niedzielę 12 września 2021 roku grono polskich błogosławionych Kościoła katolickiego powiększyło się o kolejne dwie osoby - Elżbietę Różę Czacką i kard. Stefana Wyszyńskiego.

    Czytaj więcej

Przegląd wydarzeń 2019-2021

Zatrzymać czas

11 czerwca 2021 roku w bibliotece szkolnej zgromadzili się uczestnicy konkursu fotograficznego pod hasłem „Zatrzymać czas”. Główne założenia artystycznej rywalizacji dotyczyły: wzmocnienia poczucia tożsamości kulturowej, narodowej i regionalnej, kształtowania postawy otwartej wobec świata i innych ludzi oraz popularyzacji fotografii jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
    Czytaj więcej

Fantastyczne portrety

Z radością informujemy, że troje naszych uczniów odniosło sukces w konkursie plastycznym „Fantastyczne portrety”. Organizatorem artystycznych zmagań była Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, która w październiku i listopadzie realizowała trzecią edycję „Haczyka – gliwickich spotkań literackich”.
    Czytaj więcej

Tydzień ćwiczenia pamięci

Pamięć małego dziecka rozwija się bardzo dynamicznie. Okres przedszkolny i wczesnoszkolny są umownie nazywane tzw. „wiekiem pamięci” – dzieci w tym czasie z wielką łatwością zapamiętują nowe informacje: nie tylko fakty, ale także nowe słownictwo, sekwencje zdarzeń, konkretne zachowania, itp.
    Czytaj więcej

Wycieczka klasy III

30 września 2020 r. biblioteka szkolna zorganizowała dla uczniów klasy trzeciej przedmiotową wycieczkę do Płocka. Opiekę sprawowały pp. Anna Rymarkiewicz i Magdalena Porwolik. Wyjazd służył realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz realizacji programu z zakresu doradztwa zawodowego. I tak w Manufakturze Słodyczy „Słodko Zakręcone” uczniowie zaznajomili się z zawodem cukiernika.
    Czytaj więcej

Warsztaty plastyczne

W każdym roku szkolnym biblioteka organizuje warsztaty artystyczne. 2 marca 2020 roku w naszej szkole gościła pani Jolanta Leszczyńska, która podzieliła się wiedzą z zakresu filcowania na mokro z czesanki wełnianej, zapewniła też potrzebne materiały. Okazało się, że z niepozornych kolorowych włókien można wykonać zabawki, biżuterię, szale, łapcie, torebki, itp. ozdoby.
    Czytaj więcej

Wystawa "Brawo Ty! Brawo Ja!"

24 stycznia 2020 r. biblioteka szkolna zorganizowała wystawę zatytułowaną „BRAWO TY! BRAWO JA! O pasjach, które mogą stać się zawodami”. Pomysł wyeksponowania uczniowskich zainteresowań zrodził się z potrzeby realizacji przez szkołę treści z zakresu doradztwa zawodowego.
    Czytaj więcej

Konkurs "Mój przyjaciel miś"

6 grudnia 2019 r. w bibliotece szkolnej miał miejsce finał konkursu plastycznego adresowanego do uczniów klas pierwszych, pt. „Mój przyjaciel miś”. Jego tematyka była związana ze Światowym Dniem Pluszowego Misia i przybliżała najmłodszym historię powstania ich ulubionej zabawki.
    Czytaj więcej

Mikołajkowe spotkanie z trzecioklasistami

Do tradycji weszło już grudniowe spotkanie z trzecioklasistami w bibliotece szkolnej. Tak stało się również w bieżącym roku. 6 grudnia 2019 r. uczniowie obydwu klas trzecich gościli na zajęciach, w czasie których wyjaśniono pochodzenie i znaczenie zwyczaju zwanego mikołajkami.
    Czytaj więcej

Ogólnopolski dzień głośnego czytania

30 września 2019 r. uczniowie klas I – III wzięli udział w spotkaniu z panią bibliotekarką oraz trzema harcerkami. Biblioteka szkolna cyklicznie zaprasza dzieci do wspólnego świętowania Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.
    Czytaj więcej

Przegląd wydarzeń 2015-2018

MIKOŁAJKOWE ŚWIĘTOWANIE Z TRZECIOKLASISTAMI

Do kalendarza biblioteki szkolnej na stałe weszło mikołajkowe świętowanie z trzecioklasistami. Uczniowie wraz z wychowawczynią 6 grudnia 2018 roku przybyli na lekcję biblioteczną. Na początku wysłuchali wierszy o Mikołaju i mikołajkach. Niestety nie bardzo wiedzieli, kim był św. Mikołaj i dlaczego obdarowujemy się w tym dniu prezentami. Po zapoznaniu się z historią biskupa Miry wszystko stało się jasne… Czytaj więcej

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

3 października 2018 roku uczniowie klas ósmych postanowili odwiedzić swoich młodszych kolegów i przeczytać im teksty patriotyczne. Całe przedsięwzięcie było związane z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania oraz setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Czytaj więcej        Galeria zdjęć


PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH NA CZYTELNIKÓW

23 maja 2018 r. w bibliotece szkolnej odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników. Uroczystość uatrakcyjniło spotkanie z książkowym słoniem w kratkę – Elmerem. Czytaj więcej        Galeria zdjęć


SPOTKANIE AUTORSKIE Z PANIĄ MONIKĄ KOWALECZKO – SZUMOWSKĄ

17 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym odbyło się spotkanie autorskie z panią Moniką Kowaleczko – Szumowską. Adresatami byli uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych. Czytaj więcej        Galeria zdjęć


BRZECHWOKLASA

W grudniu 2017 r. nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego, pt. „Brzechwoklasa” organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną i Szkołę Podstawową nr 20 w Płocku. Cele przedsięwzięcia to: upamiętnienie 120. rocznicy urodzin Jana Brzechwy, propagowanie wiedzy o życiu i twórczości poety, wyzwolenie aktywności i kreatywności wśród uczniów i nauczycieli, integracja środowiska szkolnego, bibliotekarskiego. Wspólnie z nauczycielami zaplanowano szereg działań realizujących wyżej wymienione założenia. Oto jak przebiegało ich urzeczywistnienie: Czytaj więcej        Galeria zdjęć


SZTUKA STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMU

19 stycznia 2018 roku w naszej szkole gościł starszy kustosz Muzeum – Zamku w Oporowie. Pan Andrzej Borucki uczniom klas piątych przybliżył treści związane ze sztuką starożytnych Greków i Rzymian. Czytaj więcej  


KONKURS LITERACKI NA LIST DO ŚW. MIKOŁAJA

Każdy z nas kocha święta Bożego Narodzenia… Zanim nadejdą, świętujemy Wigilię. To wyjątkowy wieczór spędzony w gronie najbliższych, przepełniony czytaniem Pisma Świętego, szczerymi życzeniami oraz śpiewaniem kolęd. To także czas obdarowywania się mniejszymi lub większymi upominkami. W tradycji polskiej przynosi je św. Mikołaj, Gwiazdor, Aniołek lub Dzieciątko. I właśnie w związku ze wspomnianym świętym biblioteka szkolna w grudniu ogłosiła konkurs literacki na najpiękniejszy, najbardziej wzruszający i najbardziej nietypowy list do Mikołaja. Czytaj więcej        Galeria zdjęć


KONKURS CZYTELNICZY „ZNAWCY POLSKICH BAŚNI”

Baśnie polskie są piękne i oryginalne, a jednak mało znane… Stąd narodził się pomysł na konkurs skierowany do uczniów klas IV – VI promujący literaturę polską. Jego pozostałe cele to: rozwijanie samodzielności przy realizacji stawianych zadań, rozbudzanie zainteresowań i nawyków czytelniczych oraz kształcenie umiejętności autoprezentacji. Do dwuetapowej rywalizacji stanęło 15 chętnych uczniów z różnych klas. Czytaj więcej        Galeria zdjęć


LEKCJE BIBLIOTECZNE

W bieżącym roku szkolnym odbyło się wiele zajęć bibliotecznych. Uczniowie poznawali nie tylko tajniki książek, czasopism czy katalogów, ale mieli też okazję poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem w Internecie czy kulturalnym zachowaniem. Szczególne uznanie zyskały zajęcia uwrażliwiające na piękno i dobro otaczającej nas przyrody. Czytaj więcej        Galeria zdjęć

TEATRALNE WPRAWKI

W roku szkolnym 2016/2017 jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej było upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Realizując powyższe wytyczne postanowiono, że tematyka apeli w klasach edukacji wczesnoszkolnej będzie inspirowana literaturą polską. Przy pomocy biblioteki szkolnej, ale przede wszystkim dzięki zapałowi oraz poświęceniu uczniów i ich wychowawczyń powstały przepiękne programy artystyczne. Czytaj więcej

WYSTAWA BIBLIOTECZNA - DIALOG Z CZYTELNIKIEM

Formy wizualne należą do pożytecznych i sprawdzonych środków upowszechniania książek i czytelnictwa. Dlatego też w naszej bibliotece wystawy, wystawki oraz różnorodne gazetki tematyczne zajmują eksponowane miejsce. Organizowane świadomie pośredniczą między czytelnikiem, książką a bibliotekarzem. Wystawione na widok publiczny książki, rysunki, napisy, fotografie, czasopisma informują oraz reklamują biblioteczne zbiory. Czytaj więcej        Galeria zdjęć

DRODZY UCZNIOWIE!

Mija właśnie I semestr nauki w roku szkolnym 2016/2017. Warto zatem podsumować Wasze czytelnicze osiągnięcia. Na załączonym wykresie możecie odszukać swoją klasę i odnieść jej wyniki do osiągnięć innych zespołów oraz średniej wypożyczeń w szkole. Cóż mogę powiedzieć? Jest coraz lepiej, szczególnie w klasach młodszych. Do biblioteki przychodzicie chętnie i bez żadnych oporów. Wiecie, że tutaj można miło i pożytecznie spędzić wolny czas. Bierzcie jednak przykład z klasowych liderów i odwiedzajcie naszą bibliotekę częściej. Z pewnością zaproponuję Wam coś ciekawego! Liczę na Was!!!   
Stan czytelnictwa - wykres  

ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA MUZEUM - ZAMKU W OPOROWIE

FINAŁ KONKURSU - POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA STRÓŻA

19 grudnia 2016 roku w bibliotece szkolnej miał miejsce finał konkursu plastycznego, pt.: „Pod skrzydłami Anioła Stróża”. W plastycznych zmaganiach wzięło udział osiemnaścioro uczniów z klas I – III. Czytaj więcej    Galeria zdjęć


MIKOŁAJKI Z MIKOŁAJEM

Od wielu lat biblioteka szkolna 6 grudnia kieruje zaproszenie do uczniów klas trzecich. Tego dnia organizowane jest spotkanie pod nazwą „Mikołajki z Mikołajkiem”. Tak było i w bieżącym roku szkolnym. Trzecioklasiści najpierw wysłuchali wiersza pod tajemniczym tytułem „Hmm”, a następnie włączyli się w rozmowę na temat świętego Mikołaja – biskupa Miry. Czytaj więcej


JAM DWÓR POLSKI - PRELEKCJA

15 listopada 2016 roku na zaproszenie biblioteki szkolnej naszą szkołę odwiedził dr Piotr Stasiak – - pracownik Muzeum Zamku w Oporowie oraz Muzeum Regionalnego w Kutnie. Historyk przybliżył uczniom klas czwartych i szóstej treści dotyczące polskiej szlachty - jej ubioru, stylu życia oraz miejsca zamieszkania. Czytaj więcej    Galeria zdjęć   Znasz li ten... dwór


TYDZIEŃ ĆWICZENIA PAMIĘCI

Dobra pamięć jest fundamentem sukcesów szkolnych. Stąd też w ostatnim tygodniu października w klasach I – III biblioteka szkolna prowadziła akcję mającą na celu usprawnienie pamięci dzieci. Codziennie były czytane uczniom krótkie opowiadania, które rozwijały spostrzegawczość, umiejętność kojarzenia oraz zapamiętywania treści ze zrozumieniem. Dodatkowo do każdego tekstu zostały przygotowane odpowiednie pytania zmuszające do intensywnego analizowania zawartości historyjek. Czytaj więcej

KONKURS „WYPRAWA DOOKOŁA ŚWIATA” ROZSTRZYGNIĘTY!

Miło mi poinformować, że 27 października 2016 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Wyprawa dookoła świata”. Cieszy fakt, iż wypełnione karty złożyło w bibliotece trzynaścioro uczniów z klas III a, III b i VI. Dzieci wykazały się dużą znajomością tematu i udzieliły wyczerpujących odpowiedzi. Po sprawdzeniu arkuszy jury zdecydowało się nagrodzić dwie uczennice klasy III b, które uzyskały tę samą, największą liczbę punktów. I tak, w poniedziałek, 7 listopada okolicznościowe dyplomy i książkowe upominki odebrały Maja Obszyńska i Marta Fuz. Wszyscy uczestnicy geograficznych i kulturowych zmagań otrzymali słodkie podarunki. Gratuluję zapału i aktywności! Odpowiedzi na konkursowe pytania   Galeria zdjęć23 kwietnia corocznie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki, nazywany też Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich. Nasza biblioteka przygotowując się do tego święta postanowiła w styczniu zainicjować międzynarodowy projekt eTwinnig pod anglojęzyczną nazwą „With love for books”, co w tłumaczeniu znaczy „Z miłością do książek”. Czytaj więcej   Galeria zdjęć15 stycznia 2016 r. w bibliotece szkolnej miało miejsce rozdanie nagród w konkursie plastycznym „Wiersze ks. Jana Twardowskiego pędzlem malowane”. Laureatami plastycznych zmagań zostali: Maja Obszyńska z kl. II b, Natalia Rzeźnicka z kl. III a, Florian Jabłoński z kl. II a oraz Jakub Szczepański z kl. III b. Czytaj więcej   Galeria zdjęć16 grudnia uczniowie klas czwartych spotkali się z pracownikiem Muzeum - Zamku w Oporowie doktorem Piotrem Stasiakiem. Kustosz opowiedział zgromadzonym o dawnych obyczajach poprzedzających okres Bożego Narodzenia oraz tradycjach bezpośrednio związanych ze świętami. Czytaj więcej

8 grudnia 2015 r. w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom w bibliotece szkolnej odbyły się „Mikołajki z Mikołajkiem”. W spotkaniu czytelniczym wzięli udział uczniowie klas trzecich. Podczas zajęć czytane były fragmenty książki „Nowe przygody Mikołajka” René Goscinnego i Jean-Jacquesa Sempé. Bohater książki został poproszony przez rodziców, aby w liście do św. Mikołaja starał się poprosić o prezenty dla tych, których lubi. Chłopiec miał nie myśleć o upominkach dla siebie. Jednak Mikołajek sformułował życzenia w taki sposób, aby prezenty dla jego bliskich oraz przyjaciół i jemu mogły sprawić przyjemność… Uczestnicy spotkania wymieniali też liczne skojarzenia z Bożym Narodzeniem oraz rozwiązywali zagadki, krzyżówki i rebusy związane ze świętami. Całe spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze. Kolejne mikołajki już za rok! Do zobaczenia! Galeria zdjęć